Special Fruit creëert platform voor ontwikkeling agro-keten in Afrika

bästa apoteket sömn stöd cialis United healthcare inloggning för leverantörer viagra Walmart svart fredag tabletter

Special Fruit creëert platform voor ontwikkeling agro-keten in Afrika

Belgische spelers uit de private sector en het maatschappelijk middenveld bundelen krachten voor duurzame en inclusieve ontwikkeling van de agro-food ketens in Afrika. Afrikaanse landbouw wordt op dit moment geconfronteerd met een dubbele uitdaging: ze moet haar bevolking voeden en bijdragen aan de uitroeiing van armoede in combinatie met het realiseren van veelbelovende job opportuniteiten voor een volledige generatie. In deze context zijn het de gezinslandbouw en de kleine en middelgrote ondernemingen die daar het meeste effect van voelen op korte, middellange en lange termijn. Om hun rol ten volle te kunnen spelen hebben zij in het bijzonder ondersteuning nodig bij de versterking van de vaardigheden van hun menselijk kapitaal, toegang tot financieringsbronnen, de organisatie van de productiekrachten en logistieke en gezondheidsinfrastructuur.Duurzame en inclusieve agro-food supply chains creëren in Afrika die zowel aan de lokale als internationale markten leveren is een visie die wordt gedeeld door vele Belgische spelers in de private sector én het maatschappelijk middenveld. Op initiatief van de heer François Maes, stichter van het Belgische bedrijf 'Special Fruit', werd er een platform voor discussie en dialoog gestart tussen de niet-gouvernementele organisatie VECO, Exchange-verenigingen, COLEACP, Ondernemers voor Ondernemers, de winkelketen Colruyt, KU Leuven en de beleggingsmaatschappijen met sociale impact Durabilis en Kampani. De combinatie van expertise en de respectievelijke actieterreinen van deze organisaties zal toelaten om op een complementaire wijze in te grijpen in de beperkingen waar producenten en bestuurders van Afrikaanse bedrijven mee geconfronteerd worden.

Het is in deze context dat een eerste verkennende missie van het platform zal plaatsvinden in Senegal eind maart 2016. Het doel is simpel: in overleg met de betrokken Senegalese stakeholders het economische ontwikkelingspotentieel van verschillende lokale agro-food ketens, waaronder groepen kleine producenten, evalueren.  Eenmaal geïdentificeerd zullen deze ketens gezamenlijk gesteund worden door de verschillende partners om hun landbouwpraktijken te verbeteren en een milieuvriendelijke werking te promoten. Het concurrentievermogen van de exploitanten (en dus de keten) zal verbeteren als gevolg van deze ingrepen. Op hun beurt zal dat de katalysator zijn voor investeringen door een  verbeterde toegang tot diverse bronnen van financiering. Extra inkomsten voor kleine producenten zullen leiden tot betere banen, maar het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat de economische waarde die wordt gecreëerd door alle actoren van de betrokken ketens een echte maatschappelijke meerwaarde genereert.

Voor meer informatie:
François Maes
francois@francoismaes.be
+32 (0) 475 43 07 72.