The SHIFT: meewerken aan een duurzame maatschappij

bästa apoteket sömn stöd cialis United healthcare inloggning för leverantörer viagra Walmart svart fredag tabletter

The SHIFT: meewerken aan een duurzame maatschappij

Kauri en Business Society Belgium, twee netwerkorganisaties rond duurzaamheid, waar Special Fruit lid van is, hebben de handen ineengeslagen en The SHIFT opgericht.

The Shift is het Belgisch netwerk voor duurzaamheid. Samen met onze leden en
partners willen we de transitie naar een duurzamere maatschappij en economie
realiseren. We doen dit door onze leden te verbinden, hun engagementen vast te
leggen en actiegerichte verandering mogelijk te maken bij hen.


The Shift is het Belgisch verzamelpunt voor duurzaamheid. We verbinden zo'n 330-tal
bedrijven, NGO's, academische instellingen en overheidsdepartementen en zijn het
nationaal contactpunt voor CSR Europe en de World Business Council for Sustainable
Development. Samen met onze leden en partnerorganisaties willen we innovatieve
oplossingen uitwerken rond de grootste uitdagingen voor ons leefmilieu, onze
maatschappij en onze economie.
De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties vormen hierbij de
leidraad. Om de implementatie van deze SDGs in ons land te vergemakkelijken, bundelen
we van meet af aan de krachten met UN Global Compact Network Belgium. Via dit
partnerschap en de wisselwerking tussen lokale en internationale duurzaamheidsagenda’s,
willen we samen met onze leden en de toekomstige generaties de transitie naar een
duurzamere maatschappij en economie helpen realiseren.

 

http://theshift.be/