Duurzaam

Ons maatschappelijk verantwoord ondernemen in een notendop

Speciaal in sociale verantwoordelijkheid

De productieketen voor fruit is complex en niet altijd even standvastig. Wij vinden dat het onze verantwoordelijkheid is om hulp te geven aan die schakels in de ketting die versterking nodig hebben en steun te verlenen aan diegenen die niet in staat zijn om zichzelf te verweren.

Door lid te zijn van de Business Social Compliance Initiative (BSCI), helpen we om de werkomstandigheden en -standaarden te verbeteren en steunen we de arbeidsrechten overal waar wij actief zijn. We gebruiken de BSCI methodologie om leveranciers te screenen en verbinden ons in veelvoudige allianties met organisaties en internationale groepen die op gelijkaardige wijze denken en opereren.


Wij zijn ervan overtuigd dat een hoog niveau van sociale verantwoordelijkheid uiteindelijk in het belang is van alle schakels in de productieketen; van arbeider tot consument; en vinden dan ook dat deze standaards onze morele en financiële steun verdienen.

Speciaal in duurzaamheid

De milieu-impact van de fruithandel kan behoorlijk zijn, met name in gebieden zonder grondige kennis van de langetermijneffecten rond bestrijding, pesticiden, afvalbeperking en energiebesparing.

Wij zien het als onze taak om producenten hierin te scholen en hen te steunen in het invoeren van een milieuvriendelijkere productie en logistiek. Wij moedigen onze partners in de waardeketen (value chain) aan om hetzelfde te doen.

Daarom tekenden we in 2015 het SIFAV convenant van IDH. De concrete doelstelling is dat in 2020 de inkoop van verse groenten en fruit uit BCSI-risicolanden voor 100 procent duurzaam geproduceerd is.

Speciaal in voedselveiligheid

Naarmate meer en meer consumenten nieuwe exotische voedselvariëteiten ontdekken en meer en meer producenten de waarde van onze westerse markt ontdekken, nemen de risico’s op problemen met voedselveiligheid toe. Om zulke ongewenste effecten tegen te gaan, eisen wij een strikte naleving van internationale voedselveiligheidsstandaarden, waarbij we de Europese regelgeving als een absoluut minimum aanvaarden.


Ons Kwaliteitsbeheerssysteem is Global GAP gecertificeerd en voldoet aan de strikte eisen van, onder meer, British Retail Consortium en International Food Standard.
In onze verpakkingsfaciliteiten worden alle inkomende goederen routineus gecontroleerd op ongewenste residu’s en onze rechtstreekse sourcing geeft ons de kans te conformeren aan elke vraag betreffende voedselveiligheid van onze klanten.