Kwaliteit

bästa apoteket sömn stöd cialis United healthcare inloggning för leverantörer viagra Walmart svart fredag tabletter

Kwaliteit begint ver weg

Als het gaat om bederfelijke goederen, begint kwaliteit op de plantages. Die worden door ons dan ook grondig onderzocht op vakbekwaamheid, ervaring, betrouwbaarheid en continuïteit. Wij letten daarbij extra op het gebruik van meststoffen, additieven en verdelgingsmiddelen –en dus op duurzaamheid. Wij verwachten van al onze toeleveranciers dat zij schriftelijk instemmen met onze procedurebeschrijvingen en ethische principes. Daar staat van onze kant een langdurige zakelijke relatie tegenover mits de genormeerde kwaliteit steeds wordt geleverd. 

Vervolgens onderzoeken wij hoe het fruit behandeld wordt tijdens de pluk, opslag, verpakking en vervoer. Temperatuurbeheersing en verantwoord pesticidengebruik zijn belangrijke aspecten van deze kwaliteitsbewaking waarin hygiëne een cruciale rol speelt. Ook in landen die gewend zijn het minder nauw te nemen met zulke zaken, verlangen wij dat onze leveranciers voldoen aan onze strenge eisen.  

Kwaliteit eindigt dichtbij

Onze opslagfaciliteiten in Huelva en Meer staan garant voor hoogwaardige verzorging. Elke levering wordt ingevoerd in ons ‘track and trace’ systeem dat ons in staat stelt om steeds bij te houden welke artikelen zich waar bevinden –en in welke conditie. De verschillende opslagcellen beschikken over individuele klimaatregelingen zodat de optimale temperaturen en vochtigheden voor de verschillende soorten groenten en fruit naar behoefte ingesteld kunnen worden.  Een geavanceerd systeem voor ‘atmospheric control’ stelt ons in staat om, waar gewenst, langere opslagtijden zonder kwaliteitsverlies te realiseren. Speciale verpakkingsunits zijn aanwezig om te voldoen aan afnemerswensen ten aanzien van (om)verpakking en presentatie. Juist op dit gebied kennen wij ruime mogelijkheden voor maatwerk die tegemoet komt aan individuele voorkeuren.  

Voor aflevering vindt een laatste kwaliteitscontrole plaats waarbij individuele vruchten die niet aan de eisen voldoen verwijderd worden. Ook tijdens de samenstelling van meervoudige leveranties wordt hierop gelet, zodat uitsluitend perfecte producten worden ingeladen in een vloot speciale vrachtwagens met klimaatbeheersing.

Kwaliteit betekent normen halen. En de lat steeds hoger leggen

Tijdens alle onderdelen van onze processen worden vruchten die tekort schieten op verantwoorde wijze verwijderd. Maar niet voordat is vastgelegd wie ze heeft geleverd, en wanneer. Zo kan ons intelligent Navision systeem steeds bijhouden hoe goed onze leveranciers presteren, en wordt elke ongewenste ontwikkeling daarin onmiddellijk zichtbaar –en dus bespreekbaar- gemaakt. 

Juist in de wereld van bederfelijke waar gelden talloze wetten, regels en eisen van nationale regeringen, Europese overheden, consumentenorganisaties en andere instanties die voorschriften opstellen voor hygiëne, opslag en vervoer. De bekendste eisen zijn wellicht die van HACCP, BRC en IFS. 

Voor Special Fruit zijn de allerbelangrijkste voorschriften echter nog een maatje strenger. Dat zijn namelijk onze eigen regels die stelselmatig hogere eisen stellen dan externe autoriteiten doen. Voor ons zijn de naleving van externe wetten en regels dan ook eerder beginpunten dan einddoelen.